Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Savivalda

Mokyklos Taryba

 

Daiva Varškevičienė – pirmininkė, mokytojų atstovė, informacinių technologijų vyr. mokytoja,
Laura Sidokerskienė – narė, mokytojų atstovė, vyr. socialinė pedagogė,
Olena Čiginskienė – narė, mokytojų atstovė, rusų kalbos vyr. mokytoja,
Skirmantė Gedvilienė – narė, tėvų atstovė,
Dalė Baronaitienė – narė, tėvų atstovė,
Mindaugas Kudirka – narys, tėvų atstovas,
Greta Kairaitytė – narė, mokinių tarybos atstovė, 10 klasės mokinė,
Gerda Misiukevičiūtė – narė, mokinių tarybos atstovė, 10 klasės mokinė,
Monika Daugėlaitė – narė, mokinių tarybos atstovė, 10 klasės mokinė.

Mokyklos Darbo Taryba

Sudėtis (patvirtinta 2017-12-29 d. įsakymu Nr. V-118):

Rasa Gailiūnienė
– pirmininkė, matematikos mokytoja.
Veronika Gumauskienė – narė, budėtoja,
Olena Čiginskienė – narė, rusų kalbos vyr. mokytoja.

Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia nuolat veikianti mokyklos mokinių savivaldos institucija. Mokinių
tarybai vadovauja Mokinių tarybos pirmininkas. Jos veiklos nuostatus tvirtina Mokyklos
direktorius. Mokinių taryba kviečiama pagal mokinių tarybos (MT) narių priimtą veiklos
programą (posėdžių, pasitarimų grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą į mėnesį.

 

Atnaujinta: 2019-01-30

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com