Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Savivalda

Mokyklos Taryba

 

Rasa Gailiūnienė – pirmininkė, mokytojų atstovė, matematikos ir IT mokytoja metodinkė,
Neringa Požėrienė – narė, mokytojų atstovė,istorijos vyr. mokytoja,
Roma Kalėdienė – narė, mokytojų atstovė, dailės mokytoja metodinkė,
Jolita Jatautienė – narė, tėvų atstovė,
Kristina Damijonaitienė– narė, tėvų atstovė,
Laura Sidokerskienė – narė, tėvų atstovė,
Aiva Briūderytė– narė, mokinių tarybos atstovė, 8 klasės mokinė,
Miglė Damijonaitytė – narė, mokinių tarybos atstovė, 9 klasės mokinė,
Emilija Pintukaitė – narė, mokinių tarybos atstovė, 7 klasės mokinė.

Mokyklos Darbo Taryba

Sudėtis (patvirtinta 2017-12-29 d. įsakymu Nr. V-118):

Aušra Tučkienė – pirmininkė, direktorės pavaduotoja ūkiui.
Daiva Varškevičienė – narė, mokytoja,
Paulina Gervienė– narė,  mokytoja.

Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia nuolat veikianti mokyklos mokinių savivaldos institucija. Mokinių
tarybai vadovauja Mokinių tarybos pirmininkas. Jos veiklos nuostatus tvirtina Mokyklos
direktorius. Mokinių taryba kviečiama pagal mokinių tarybos (MT) narių priimtą veiklos
programą (posėdžių, pasitarimų grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą į mėnesį.

 

Atnaujinta: 2024-04-12

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com