Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Mokyklos muziejus

Muziejus įsikūręs mokyklos patalpose, greta istorijos kabineto.

Muziejaus vadovė – istorijos mokytoja Marija Gavėnienė, el.p. marijaga@gmail.com

Muziejus įkurtas 1967 m. lapkričio 21 d. Tada jis vadinosi kraštotyros muziejumi. Jo iniciatorius ir įkūrėjas istorijos mokytojas P. Šabasevičius. Vadovė – E. Gurskienė, nuo 1980 metų – R. Gudaitienė. Muziejus buvo įtrauktas į Kauno rajono kraštotyros muziejų sąrašą.

Mokyklos muziejus 7-8-ame dešimtmetyje:

Muziejuje buvo šie skyriai:

  • Ežerėlio gyvenvietė ir jos istorija.
  • Durpių įmonė: jos augimas ir plėtimasis, produkcija, darbo veteranai.
  • Vidurinė mokykla, jos pedagogai, materialinės bazės augimas, auklėtinių keliai.
  • „Niekas neužmiršta, nieko nepamiršta“. Pasakojama apie ežerėliečius, žuvusius pirmosiomis karo dienomis, II pasaulinio karo dalyvius, gyvenančius Ežerėlyje, apie Ežerėlyje buvusią karo belaisvių stovyklą, N. Sarabianą,  sovietinio partizaninio judėjimo dalyvį, jo ryšius su Ežerėlio jaunimu, apylinkių lankytinus istorinius objektus.

Yra išlikusi muziejuje esančių eksponatų pagrindinio fondo knyga, kruopščiai pildyta iki 1977 metų spalio mėnesio. Pagal jos duomenis 1977-10-27 dienai muziejuje užfiksuoti 1165 eksponatai (nurodytas jų pavadinimas, paskirtis, iš kur ir kada  gauta, medžiaga ar atlikimo technika, daikto stovis). Jų tarpe kišeniniai laikrodžiai, keli porcelianiniai caro laikų indai, vokiečių kareivių  durklai, diržai, sagtys, batų apkaustai, dėklai šoviniams, gilzės, II pasaulinio karo rankinis kulkosvaidis, minosvaidžio šovinys, pistoletas, šovinių apkaba. Monetos-caro laikų, prieškario, tarpukario. 1910 metų maldaknygė, keli tarpukario laikraščiai, žurnalai,  30 aplankų su prisiminimų rankraščiais ar autobiografijomis apie II pasaulinį karą ir Ežerėlį (P.Kniazevo, J.Jonaičio , P.Semionovos, D.Tarasovo, A.Vasiliausko, J.Bubnio, N.Sarabiano  ir kitų), ekskursijų ir etnografinių ekspedicijų aprašai. Daug  etnografinių daiktų: kultuvė, sukutis, kurpalis, brūžė, linų bruktuvė, smūtkelis, samčiai, mediniai šaukštai, spragilas, pjautuvas, audimo skietai, medinė rūbų spinta, kraičio skrynia, kuparėlis, lopšys, klumpės, galvos apdangalai, moteriška vatinė, vyriškas frenčius, skranda, dekis arkliui dengti, skaros, prijuostės, lovatiesės, kurpaitės, karabonas (lagaminėlis knygoms). Eksponatų pagrindinio fondo knygoje yra žymos, kad nemažai etnografinių daiktų perduota į buities muziejų. Daug nuotraukų iš mokyklinio gyvenimo, darytų XX amžiaus 6-7-8 dešimtmetyje.

Muziejus panaikintas apie 1990 metus, pertvarkant patalpas į klases. Atkurtas 2009 metais lapkričio 21, vykdant projektą „Atkurkime mokyklos muziejų“.

Muziejaus atkūrimo veiklos 2009 metų pavasarį:

Atkurtame muziejuje buvo įrengti 4 demonstraciniai stendai : „Pradinė ir septynmetė mokykla“, „Vidurinė mokykla“, „Abiturientų laidos“,  „Ežerėlio gyvenvietės kūrimasis“.

Muziejuje kaupiama su mokyklos praeitimi, ugdomąja veikla, mokyklinėmis tradicijomis susijusi medžiaga. Didžiąja dalį sudaro fotonuotraukos, abiturientų testamentai, abiturientų laidų vinjetės, mokyklos dokumentai (pradinės mokyklos pasas nuo 1948 iki 1952 metų, Ežerėčio pradžios mokyklos gaunamų ir siunčiamų raštų knyga (nuo 1933-11-22 iki 1949-07-14) mokinių ar mokytojų  sudaryti teminiai veiklos albumai (pvz. „Svetima padangė“ apie emigraciją (autentiški laiškai, atvirukai), „Lietuviško kaimo architektūra“, „Prisiminimai apie buvusį Vilkėnų (Šilutės raj.) dvarą “, „Liaudies spėjimai apie orą“, „Ežerėlio mokyklos mokytojai“, kitos veiklos metraščiai. Yra apie 10 įdomių eksponatų (20 amžiaus pradžios ąžuolinis rašomasis stalas, 20 amžiaus pradžios linų brauktuvė, kalatauka (sviestamušė), geležinis lygintuvas, žibalinė lempa, tarpukario laikų rankinukas, oda mušti pusbačiai,  1905 metų užsienio piliečio pasas, 2 antrojo pasaulinio karo pabūklo sviediniai, sovietinė pionieriška uniforma  . Vertingų ar  retų eksponatų neturime.  Muziejaus profilis  dar nėra nusistovėjęs, yra ir kraštotyros eksponatų, su mokyklos istorija, ar Ežerėlio gyvenviete susijusių eksponatų: senovinių buities daiktų, Ežerėlio durpių įmonės veiklos medžiaga, Ežerėlio gyventojų tremtinių anketos-prisiminimai, gyvenvietės istorija, V.M.Ulajevos-Kozlovos prisiminimų mašinraštis  (rusų kalba) „Belaisvės“ apie II pasaulinio karo metu Ežerėlyje veikusią Kauno garnizono rusų karininkų žmonų belaisvių stovyklą, geografijos mokytojos R.Gudaitienės surinkta medžiaga apie II pasaulinio karo metu Ežerėlio apylinkėse kariavusį Raudonosios Armijos gruzinų kareivį N.Sarabianą. Visa muziejuje esanti medžiaga nėra susisteminta ir įtraukta į fondus. Mokyklos muziejus edukacinei veiklai pritaikomas, mokant XIX-XX amžiaus Lietuvos istorijos per istorijos pamokas 5 ir 9-10 klasėse.

Muziejaus erdvės 2012 metais:

Informaciją parengė istorijos mokytoja Marija Gavėnienė

 

Atnaujinta: 2018-01-13

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com