Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Bendros žinios

 

LANKSTINUKAS INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

 

Pagrindinės veiklos rūšys – bendrasis pradinis ir pagrindinis mokymas.

Nuo 2014 rugsėjo 1 dienos mokykloje veikia Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrius, kuriame mokosi III ir IV gimnazijos klasės mokiniai.

 

Adresas: Kauno gatvė, Nr.19, Ežerėlis, Kauno rajonas, pašto indeksas 53387
Telefonas/Faksas: (8 37) 53 42 80
Elektroninis paštas: ezereliomokykla@gmail.com

Įstaigos kodas 191074456
Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos įsteigimo data 1933-11-01

 

 

 Mokinių skaičius

2023-09-01 mokykloje mokėsi 171 mokiniai. Sukomplektuota 10 kl. komplektų:

Mokinių skaičius lyginant 2022-09-01 ir 2023-09-01 (imant pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopą) sumažėjo 8 mokiniais (išvyko ukrainiečiai). Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 1-4 kl. mokinių skaičiaus vidurkis turi būti 15, mūsų mokykloje yra 18 , 5-8 kl. turi būti 15, mokykloje yra 20, 9-10 kl. turi būti 18, mokykloje yra 10.

Mokinių mokymosi rodikliai.

2020–2021 m. m. pažangumas 99,4 proc.; 2021–2022 m. m. pažangumas 100 proc.; 2022–2023 m. m. pažangumas 99,4 proc.;

Mokymosi kokybė per paskutinius metus kito nežymiai: 2020–2021 m. m. mokymosi kokybė 67,7 proc.;  2021–2022 m. m. mokymosi kokybė 62 proc.; 2022–2023 m. m. 62,6 proc.;

Mokymosi vidurkis per paskutinius 3 metus pakilo: 2020–2021 m. m. – 8,02 balo;  2021–2022 m. m. – 8,13 balo; 2022–2023 m. m. – 8,03 balo;

Mokinių praleistų ir nepateisintų pamokų praėjusiais mokslo metais padidėjo neženkliai:

2020–2021 m. m. praleistos ir nepateisintos 1,34 pamokos 1 mokiniui; 2021–2022 m. m. praleistos ir nepateisintos 1,46 pamokos 1 mokiniui, 2022–2023 m. m. praleistos ir nepateisintos 5,53 pamokų 1 mokiniui;

Pastaraisiais metais neženkliai, bet sumažėjo vieno mokinio vidutiniškai praleistų pamokų skaičius: 2020–2021 m. m. praleistos 27,6 pamokos 1 mokiniui;  2021–2022 m. m. praleistos 82,9 pamokos 1 mokiniui; 2019–2020 m. m. praleista 76,8 pamokos 1 mokiniui;

PUPP rezultatai

  2021 2022 2023
Lietuvių k. mokykloje 6,13 7,13 6,20
Lietuvių k. rajone 6,42 6,47 6,63
Lietuvių k. šalyje 6,5 6,35 6,59
Matematika mokykloje 6,56 4,93 4,07
Matematika rajone 5,89 4,28 5,3
Matematika šalyje 6,12 4,22 5,39

 

Įgijusių pradinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.

 

Mokslo metai Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius dalis proc. iš 4 kl. mokinių  Pagrindinį

išsilavinimą

įgijusių mokinių

skaičius

Pagrindinį

išsilavinimą įgijusių mokinių skaičiaus dalis proc. iš 10 kl. mok.

Mokosi 11 ar 3 gimnazijos kl.

proc.

Mokosi profesinėse mokyklose

proc.

2020-2021 17 100         16 100 81 19
2021-2022 15 100         16 100 88 12
2022-2023 28 100         15 100 93 7

 

Mokinių, užimtų neformaliajame švietime (mokykloje), dalis.

Didžioji dalis mokyklos mokinių dalyvauja neformaliajame švietime.

Metai Mokinių skaičius Užsiėmimus lankančių mokinių skaičius Mokiniai, lankantys būrelius (proc.) 1 būrelį lanko (proc.) 2 būrelius lanko (proc.) 3 būrelius lanko (proc.) 4 ir daugiau būrelių lanko (proc.) Nelankančių būrelių mokinių skaičius Nelankantys jokių būrelių (proc.)
2021 m. ruduo 174 135 78 37 25 9 7 39 22
2022 m. ruduo 170 130 76,5 41 26 5 5 40 23,5
2023 ruduo 171 129 75,4 33,3 14 2,3 0,7 42 25

Savo mokykloje būrelius lanko 57 procentai  mokinių (19 procentų mažiau,  nei pernai), sumažėjo ir  mokinių, kurie lanko bent vieną kokią nors veiklą mokykloje ar už mokyklos ribų: nuo 84,7 iki 75 procentų.

 

Mokytojų skaičius pagal įgytą kvalifikacinę kategoriją

Metai Mokytojų

skaičius

Metodininkai  Vyr. mokytojai Mokytojai Neatestuoti
2021-10-01 23 12 6 3 2
2022-10-01 26 10 8 4 4
2023-10-01 25 11 8 3 3

 

Pagalbos specialistai: socialinė pedagogė (1 etatas), logopedė (1 etatas), psichologė (1 etatas), bibliotekininkė (0,75 etato), 3 mokytojo padėjėjai (1,8 etato),  18 techninio personalo darbuotojų.

 

Mokytojai atvykstantys į darbą iš kitų vietovių: 2020 m. – 58 proc.; 2021 m. 61 proc.; 2022 m. 58 proc.

Higienos pasą mokykla gavo 2017 m. rudenį.

 

 

Atnaujinta: 2023-11-24

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com