Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Bendros žinios

 

LANKSTINUKAS INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ

Pagrindinės veiklos rūšys – bendrasis pradinis ir pagrindinis mokymas.

Nuo 2014 rugsėjo 1 dienos mokykloje veikia Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrius, kuriame mokosi III ir IV gimnazijos klasės mokiniai.

Adresas: Kauno gatvė, Nr.19, Ežerėlis, Kauno rajonas, pašto indeksas 53387
Telefonas/Faksas: (8 37) 53 42 80
Elektroninis paštas: ezereliomokykla@gmail.com

Įstaigos kodas 191074456
Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos įsteigimo data 1933-11-01

 

Mokinių skaičius

2022-09-01 mokykloje mokėsi 179 mokiniai. Sukomplektuota 10 kl. komplektų:

 

Mokinių skaičius lyginant 2021-09-01 ir 2022-09-01 (imant pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopą) padidėjo 6 mokiniais. Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 1-4 kl. mokinių skaičiaus vidurkis turi būti 15, mūsų mokykloje yra 20,25 (0,75 daugiau nei pernai), 5-8 kl. turi būti 15, mokykloje yra 17,75 (1,75 daugiau nei pernai), 9-10 kl. turi būti 18, mokykloje yra 13,5 (2,0 mažiau nei pernai).

Mokinių mokymosi rodikliai.

2019–2020 m. m. pažangumas 100 proc.; 2020–2021 m. m. pažangumas 99,4 proc.; 2021–2022 m. m. pažangumas 100 proc.;

Mokymosi kokybė per paskutinius metus kito nežymiai: 2019–2020 m. m. 70,6 proc.; 2020–2021 m. m. mokymosi kokybė 67,7 proc.;  2021–2022 m. m. mokymosi kokybė 62 proc.;

Mokymosi vidurkis per paskutinius 3 metus pakilo: 2019–2020 m. m. – 8,08 balo; 2020–2021 m. m. – 8,02 balo;  2021–2022 m. m. – 8,13 balo;

Mokinių praleistų ir nepateisintų pamokų praėjusiais mokslo metais padidėjo neženkliai:

2019–2020 m. m. praleistos ir nepateisintos 0,66 pamokų 1 mokiniui; 2020–2021 m. m. praleistos ir nepateisintos 1,34 pamokos 1 mokiniui; 2021–2022 m. m. praleistos ir nepateisintos 1,46 pamokos 1 mokiniui.

Pastaraisiais metais padidėjo vieno mokinio vidutiniškai praleistų pamokų skaičius: 2019–2020 m. m. praleista 35,4 pamokos 1 mokiniui; 2020–2021 m. m. praleistos 27,6 pamokos 1 mokiniui;  2021–2022 m. m. praleistos 82,9 pamokos 1 mokiniui;

 

 

PUPP rezultatai

2021 2022
Lietuvių k. mokykloje 6,13 7,13
Lietuvių k. rajone 6,42 6,47
Lietuvių k. šalyje 6,5 6,35
Matematika mokykloje 6,56 4,93
Matematika rajone 5,89 4,28
Matematika šalyje 6,12 4,22

 

Mokyklos dešimtokų matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai 0,71 balo aukštesni nei šalies ir 0,65 aukštesni, nei rajono (jau antrus metus iš eilės).

Mokyklos dešimtokų lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimo rezultatai 0,78 balo aukštesni nei šalies ir 0,66 aukštesni, nei rajono.

 

Įgijusių pradinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.

 

Mokslo metai Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius dalis proc. iš 4 kl. mokinių  Pagrindinį

išsilavinimą

įgijusių mokinių

skaičius

Pagrindinį

išsilavinimą įgijusių mokinių skaičiaus dalis proc. iš 10 kl. mok.

Mokosi 11 ar 3 gimnazijos kl.

proc.

Mokosi profesinėse mokyklose

proc.

2020-2021 17 100         16 100 81 19
2021-2022 15 100         16 100 88 12

 

Mokinių, užimtų neformaliajame švietime (mokykloje), dalis.

Didžioji dalis mokyklos mokinių dalyvauja neformaliajame švietime.

Metai Mokinių skaičius Užsiėmimus lankančių mokinių skaičius Mokiniai, lankantys būrelius (proc.) 1 būrelį lanko (proc.) 2 būrelius lanko (proc.) 3 būrelius lanko (proc.) 4 ir daugiau būrelių lanko (proc.) Nelankančių būrelių mokinių skaičius Nelankantys jokių būrelių (proc.)
2021 m. ruduo 174 135 78 37 25 9 7 39 22
2022 m. ruduo 170 130 76,5 41 26 5 5 40 23,5

Mokykloje būrelius lanko 76,5 proc. mokinių (1,5 procentų mažiau,  nei pernai), bet 0,7 proc. padidėjo mokinių, kurie lanko bent vieną kokią nors veiklą mokykloje ar už mokyklos ribų: nuo 84 iki 84,7 procentų.

 

Mokytojų skaičius pagal įgytą kvalifikacinę kategoriją (2022-10-01)

Metai Mokytojų

skaičius

Metodininkai  Vyr. mokytojai Mokytojai Neatestuoti Nepagrindinėje

darbovietėje

2021-10-01 23 12 6 3 2 3
2022-10-01 26 10 8 4 4 1

 

Pagalbos specialistai: socialinė pedagogė (1 etatas), logopedė (1 etatas), psichologė (1 etatas), bibliotekininkė (0,75 etato), 2 mokytojo padėjėjai (1,5 etato),  18 techninio personalo darbuotojų.

 

Mokytojai atvykstantys į darbą iš kitų vietovių: 2020 m. – 58 proc.; 2021 m. 61 proc.; 2022 m. 58 proc.

Vidutinis pedagoginio personalo (mokytojų, vadovų ir pagalbos specialistų) amžius 47,25 metai (2020 metų pab.). 46,87 metai (2021 metų pab.); 45,7 metai (2022 metų pab.);

 

Higienos pasą mokykla gavo 2017 m. rudenį.

 

Atnaujinta: 2023-06-09

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com