Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
1 Paulina Palujanskienė Aukštasis Socialinė pedagogika;
Viešasis administravimas.
Direktorė
2 Marija Gavėnienė Aukštasis Istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
istorijos mokytoja metodininkė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
3 Odeta Alijevienė Aukštasis  

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinis ugdymas 1 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

4 Dalė Laurinaitienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja Pradinis ugdymas 4 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

5 Dalė Baronaitienė Aukštasis Pradinis ugdymas; Logopedija Pradinis ugdymas 3 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

6 Birutė Kaminskienė Aukštesnysis Pradinio ugdymo mokytoja, Pradinis ugdymas 2 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

7 Kristina Budrevičiūtė Aukštasis Logopedija Vyr. logopedė, vyr. spec.pedagogė
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
8 Olena Čiginskienė Aukštasis Rusų kalbos mokytoja Rusų kalba Rusų kalbos mokytoja metodininkė;6 klasės vadovė
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
9 Skaidra Ulmienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
10 Ligita Adomavičienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
11 Justina Matonienė Aukštasis Anglų k. filologija Anglų kalba Anglų kalbos mokytojos kategorija
12 Justina Rupeikienė Aukštasis Teologijos bakalauras, bažnytinės teisės ir švietimo kokybės magistras. Katalikų tikybos mokytoja Etika Dorinio ugdymo vyr. mokytoja, (Vaiko priežiūros atostogose nuo 2018-02-05)
13 Laura Sidokerskienė Aukštasis Socialinė pedagogika Socialinė pedagogė metodininkė
14 Neringa Požėrienė Aukštasis Istorijos mokytoja  Istorija Istorijos vyr. mokytoja
15 Danutė Poškaitienė Aukštasis Rusų, anglų kalbos mokytoja Anglų kalba Anglų kalbos mokytoja metodininkė
16  Jūratė Vasilienė  Aukštasis Teologija  Katalikų tikba  Bibliotekininkė/Katalikų tikybos mokytoja
 17  Asta Bartusevičienė  Aukštasis  Psichologija  Psichologė
Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
18 Daiva Varškevičienė Aukštasis Pradinio ugdymo, Informacinių technologijų mokytoja

 

Informacinės technologijos  Informacinių technologijų mokytoja metodinkė
19 Regina Tatarūnienė Aukštasis Matematikos, ekonomikos mokytoja Matematika, ekonomika IIIgEs  klasės vadovė. Matematikos mokytoja metodininkė,
20 Paulina Gervienė Aukštasis Biologijos mokytoja Gamta, biologija, chemija 8 klasės vadovė; biologijos ir chemijos mokytojos kategorija

Klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė

21 Vismantė Rutkauskaitė Aukštasis Geografijos mokytoja Geografija Geografijos mokytoja
22  

Rasa Gailiūnienė

Aukštasis Informatikos bakalauras, informacinių technologijų ir matematikos pedagogo profesinė kvalifikacija, elektronikos inžinerijos magistras. Informatikos, matematikos mokytoja  

Matematika

 9  klasės vadovė; Matematikos  ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų  metodinės grupės pirmininkė

Meninio-sportinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
23 Roma Kalėdienė Aukštasis Menotyra Dailė10 10 klasės vadovė

Dailės mokytoja metodinkė;

24 Rima Laurinaitienė Aukštasis Technologijų mokytoja,
Inžinerija-mechanika
Technologijos-fizika 7 klasės vadovė

Fizikos ir technologijų vyr. mokytoja,

25 Rimantas  Kalėda Aukštasis Kūno kultūros mokytojas Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas,
26 Egidijus Šimatonis Aukštasis Inžinierius Technologijos
27 Stasė Zelinauskaitė Aukštasis Taikomoji keramika Dailės būrelio vadovė Dailės mokytoja metodininkė
28 Ramunė Lukoševičiūtė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzika Muzikos  mokytoja metodininkė
29 Lina Kaminskienė Aukštasis Choreografijos mokytoja Choreografija Šokio mokytoja metodininkė

Sportinio-meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Atnaujinta: 2021-01-08

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com