Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
1 Paulina Palujanskienė Aukštasis Socialinė pedagogika;
Viešasis administravimas.
Direktorė
2 Marija Gavėnienė Aukštasis Istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo Istorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
istorijos mokytoja metodininkė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
3 Marytė Ališauskienė Aukštasis  

Pradinio ugdymo mokytoja;
Edukologija

Pradinis ugdymas 3 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

4 Rūta Vaitkevičienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja Pradinis ugdymas 2 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

5 Dalė Baronaitienė Aukštasis Pradinis ugdymas; Logopedija Pradinis ugdymas 1 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Logopedė

6 Birutė Kaminskienė Aukštesnysis Pradinio ugdymo mokytoja, Pradinis ugdymas 4 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

7 Kristina Budrevičiūtė  (vaiko priežiūros atostogose) Aukštasis Logopedija Vyr. logopedė, vyr. spec.pedagogė
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
8 Olena Čiginskienė Aukštasis Rusų kalbos mokytoja Rusų kalba Rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
9 Skaidra Ulmienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba 10 klasės vadovė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

10 Ligita Adomavičienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
11 Gytis Mockus Aukštasis Istorijos mokytojas Istorija, pilietiškumo pagrindai Istorijos mokytojo kategorija
12 Justina Rupeikienė Aukštasis Teologijos bakalauras, bažnytinės teisės ir švietimo kokybės magistras. Katalikų tikybos mokytoja Etika Dorinio ugdymo vyr. mokytoja, (Vaiko priežiūros atostogose nuo 2018-02-05)
13 Aušra Čebatoriūtė Aukštasis Katalikų religijos mokytoja Tikyba Katalikų tikybos   mokytoja
14 Laura Sidokerskienė Aukštasis Socialinė pedagogika Vyr. socialinė pedagogė
15 Neringa Požėrienė Aukštasis Istorijos mokytoja (Vaiko priežiūros atostogose)
16 Danutė Poškaitienė Aukštasis Rusų, anglų kalbos mokytoja Anglų kalba Anglų kalbos mokytoja metodininkė
 17  Jūratė Vasilienė  Aukštasis Teologija  Bibliotekininkė
Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
18 Daiva Varškevičienė Aukštasis Pradinio ugdymo, Informacinių technologijų mokytoja

 

Informacinės technologijos  Informacinių technologijų vyr. mokytoja,
Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų  metodinės grupės pirmininkė
19 Regina Tatarūnienė Aukštasis Matematikos, ekonomikos mokytoja Matematika, ekonomika 9  klasės vadovė

Matematikos mokytoja metodininkė,
Klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė

20 Paulina Kubiliūtė Aukštasis Biologijos mokytoja Gamta, biologija, chemija 6 klasės vadovė; biologijos mokytojos kategorija
21 Eglė Poderienė Aukštasis Geografijos mokytoja Geografija Geografijos vyr. mokytoja
22  

Rasa Gailiūnienė (Vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis Informatikos bakalauras, informacinių technologijų ir matematikos pedagogo profesinė kvalifikacija, elektronikos inžinerijos magistras. Informatikos, matematikos mokytoja  

Matematika

23 Vaiva Maleckaitė Aukštasis Matematikos mokytoja Matematika Matematikos vyr. mokytoja
Meninio-sportinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
24 Roma Kalėdienė Aukštasis Menotyra Dailė 8 klasės vadovė

Dailės vyr. mokytoja;
Sportinio-meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

25 Rima Laurinaitienė Aukštasis Technologijų mokytoja,
Inžinerija-mechanika
Technologijos-fizika 5 klasės vadovė

Fizikos ir technologijų vyr. mokytoja,

26 Rimantas  Kalėda Aukštasis Kūno kultūros mokytojas Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas,
27 Sigitas Kavaliauskas Aukštasis Inžinierius mechanikas Technologijos  Technologijų mokytojo kategorija
28 Stasė Zelinauskaitė Aukštasis Taikomoji keramika Dailės būrelio vadovė Dailės mokytoja metodininkė
29 Ramunė Lukoševičiūtė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzika Muzikos  mokytoja metodininkė
30 Lina Kaminskienė Aukštasis Choreografijos mokytoja Choreografija 7 klasės vadovė

Šokio mokytoja metodininkė

Atnaujinta: 2019-06-05

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com