Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
1 Paulina Palujanskienė Aukštasis Socialinė pedagogika;
Viešasis administravimas.
Direktorė
2 Marija Gavėnienė Aukštasis Istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
istorijos mokytoja metodininkė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
3 Odeta Alijevienė Aukštasis  

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinis ugdymas 3klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

4 Dalė Laurinaitienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja Pradinis ugdymas 2 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

5 Dalė Baronaitienė Aukštasis Pradinis ugdymas; Logopedija Pradinis ugdymas 1 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

6 Birutė Kaminskienė Aukštesnysis Pradinio ugdymo mokytoja, Pradinis ugdymas 4 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

 

7 Asta Ašmonienė Aukštasis Logopedija
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
8 Olena Čiginskienė Aukštasis Rusų kalbos mokytoja Rusų kalba Rusų kalbos mokytoja metodininkė;8 klasės vadovė
9 Skaidra Ulmienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
10 Ligita Adomavičienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 7 klasės vadovė

Klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė

11 Justina Matonienė Aukštasis Anglų k. filologija Anglų kalba Anglų kalbos mokytojos kategorija
12 Justina Rupeikienė Aukštasis Teologijos bakalauras, bažnytinės teisės ir švietimo kokybės magistras. Katalikų tikybos mokytoja Etika Dorinio ugdymo vyr. mokytoja, (Vaiko priežiūros atostogose nuo 2018-02-05)
13 Laura Sidokerskienė Aukštasis Socialinė pedagogika Socialinė pedagogė metodininkė
14 Neringa Požėrienė Aukštasis Istorijos mokytoja  Istorija Istorijos vyr. mokytoja

Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

15 Danutė Poškaitienė Aukštasis Rusų, anglų kalbos mokytoja Anglų kalba Anglų kalbos mokytoja metodininkė
16  Jūratė Vasilienė  Aukštasis Teologija  Katalikų tikba  Bibliotekininkė/Katalikų tikybos mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
 17  Dovilė Puidokienė  Aukštasis  Psichologija  Psichologė
Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
18 Daiva Varškevičienė Aukštasis Pradinio ugdymo, Informacinių technologijų mokytoja

 

Informacinės technologijos  Informacinių technologijų mokytoja metodinkė
19 Živilė Olišauskaitė Aukštasis Matematikos mokytoja  Matematikos mokytoja
20 Paulina Gervienė Aukštasis Biologijos mokytoja Gamta, biologija, chemija 10 klasės vadovė; biologijos ir chemijos vyr. mokytojos kategorija

 

21 Vismantė Rutkauskaitė Aukštasis Geografijos mokytoja Geografija Geografijos mokytoja

Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų  metodinės grupės pirmininkė

22  

Rasa Gailiūnienė

Aukštasis Informatikos bakalauras, informacinių technologijų ir matematikos pedagogo profesinė kvalifikacija, elektronikos inžinerijos magistras. Informatikos, matematikos mokytoja  

Matematika

 III ges klasės vadovė; Matematikos  ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

 

Meninio-sportinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
23 Roma Kalėdienė Aukštasis Menotyra Dailė Dailės mokytoja metodinkė;

Sportinio-meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

24 Rima Laurinaitienė Aukštasis Technologijų mokytoja,
Inžinerija-mechanika
Technologijos-fizika 9 klasės vadovė

Fizikos ir technologijų vyr. mokytoja,

25 Rimantas  Kalėda Aukštasis Kūno kultūros mokytojas Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas,
26 Arūnas Dura Aukštasis Inžinierius Technologijos
27 Stasė Zelinauskaitė Aukštasis Taikomoji keramika Dailės būrelio vadovė Dailės mokytoja metodininkė
28 Vilma Brazauskienė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzika Muzikos  mokytoja
29 Lina Kaminskienė Aukštasis Choreografijos mokytoja Choreografija Šokio mokytoja metodininkė

 

Atnaujinta: 2023-03-28

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com