Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
1 Vilgailė Jakštaitė Aukštasis Direktorė
2 Marija Gavėnienė Aukštasis Istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
istorijos mokytoja metodininkė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
3 Almina Afonina Aukštasis  

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinis ugdymas 4klasės vadovė

Pradinio ugdymo  mokytoja.

 

4 Dalė Laurinaitienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja Pradinis ugdymas 3 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

5 Dalė Baronaitienė Aukštasis Pradinis ugdymas; Logopedija Pradinis ugdymas 2 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

6 Birutė Kaminskienė Aukštesnysis Pradinio ugdymo mokytoja, Pradinis ugdymas 1 klasės vadovė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

 

7 Asta Ašmonienė Aukštasis Logopedija
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
8 Olena Čiginskienė Aukštasis Rusų kalbos mokytoja Rusų kalba Rusų kalbos mokytoja metodininkė;8 klasės vadovė
9 Skaidra Ulmienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
10 Ligita Adomavičienė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 8 klasės vadovė

Klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė

11 Vaiva Andriutė Aukštasis Anglų k. filologija Anglų kalba Anglų kalbos mokytojos kategorija
12 Emanuelė Vida Urbonaitė Aukštasis  Katalikų tikybos mokytoja Katalikų tikba
13 Laura Sidokerskienė Aukštasis Socialinė pedagogika Socialinė pedagogė metodininkė
14 Neringa Požėrienė Aukštasis Istorijos mokytoja  Istorija Istorijos vyr. mokytoja

5 klasės vadovė

Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

15 Danutė Poškaitienė Aukštasis Rusų, anglų kalbos mokytoja Anglų kalba Anglų kalbos mokytoja metodininkė
16  Austėja Adomavičiūtė  Aukštasis Pradinis ugdymas  Bibliotekininkė
 17  Dovilė Puidokienė  Aukštasis  Psichologija  Psichologė
Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
18 Daiva Varškevičienė Aukštasis Pradinio ugdymo, Informacinių technologijų mokytoja

 

Informacinės technologijos  Informacinių technologijų mokytoja metodinkė
19 Regina Tatarūnienė Aukštasis Matematikos mokytoja  Matematika  Matematikos mokytoja metodinininkė
20 Paulina Gervienė Aukštasis Biologijos mokytoja Gamta, biologija, chemija  biologijos ir chemijos vyr. mokytojos kategorija

III ges klasės vadovė

21 Vismantė Petkevičienė Aukštasis Geografijos mokytoja Geografija Geografijos mokytoja

10 klasės vadovė

Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų  metodinės grupės pirmininkė

22  

Rasa Gailiūnienė

Aukštasis Informatikos bakalauras, informacinių technologijų ir matematikos pedagogo profesinė kvalifikacija, elektronikos inžinerijos magistras. Informatikos, matematikos mokytoja  

Matematika

 Matematikos  ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

IV ges klasės vadovė

Meninio-sportinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
23 Roma Kalėdienė Aukštasis Menotyra Dailė Dailės mokytoja metodinkė;

7 klasės vadovė

Sportinio-meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

24 Jašinskienė Kamilė Aukštasis Technologijos-fizika  

Fizikos ir technologijų  mokytoja,

25 Rimantas  Kalėda Aukštasis Kūno kultūros mokytojas Kūno kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas,
26 Arūnas Dura Aukštasis Inžinierius Technologijos
27 Stasė Zelinauskaitė Aukštasis Taikomoji keramika Dailės būrelio vadovė Dailės mokytoja metodininkė
28 Vilma Brazauskienė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzika Muzikos  mokytoja
29 Lina Kaminskienė Aukštasis Choreografijos mokytoja Choreografija Šokio mokytoja metodininkė

 

Atnaujinta: 2023-11-24

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com