Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyrius
Mokykla bus tokia rytoj, kokią ją kursi šiandien!

Siekiai ir vertybės

Mokyklos tikslai ir uždaviniai

Mokyklos tikslai ir uždaviniai – gerinti mokinių žinių kokybę: vykdyti projektinį darbą pamokose, gerinti mokinių lankomumą, optimizuoti mokinių mokymosi krūvį, vykdyti prevencinį darbą su smurtu, ugdyti sveiką gyvenseną.

 

Mokyklos vizija ir misija

Vizija – mokykla besivadovaujanti demokratiniais principais, teikianti išsilavinimą, atitinkantį laiko dvasią, ugdanti kūrybišką asmenybę, sugebančią integruotis į visuomenę, joje mokiniai pilnai save realizuoja patenkindami savo egzistencinius, saugumo ir saviraiškos poreikius. Geri intelektualiniai ir materialiniai resursai, humaniški bendravimosi santykiai.

Misija – mokykla teikia: įvairiapusį išsilavinimą, užtikrina ugdymo proceso kokybę, atitinkančią Europos Sąjungos standartus, paremtą tautos tradicijomis ir pasaulio patirtimi, kelia mokyklos bendruomenės intelektualinį lygį, propaguoja sveiką gyvenseną, pomėgį sportui, menui, taiko naujas technologijas ugdymo procese, puoselėja etnokultūrines tradicijas, laiduoja sėkmingą, įvairių gabumų ir įvairios socialinės padėties mokinių integravimąsi visuomenėje.

 

Mokyklos etosas ir vertybės

Mokykloje kuriama bendradarbiavimo atmosfera, dalijantis darbo patirtimi, rengiant projektus, sudaroma palanki atmosfera, kad bendruomenės nariai jaustųsi saugūs ir galėtų įvairiapusiškai atskleisti savo sugebėjimus. Šiandieninių vertybių derinimas su tradicinėmis vertybėmis. Puoselėjamos šios bendruomenės vertybės:

Supratimas ir humaniškumas – Vertiname kiekvieno savitumą ir unikalumą . Suprantame kitų bėdas ir sunkumus. Vertiname gerumo parodymą vienas kitam.

Atsakomybė – Laikomės mokyklos vidaus darbo tvarkos reikalavimų, kuriame saugią darbo aplinką, atsakome už pateikiamų žinių kokybę.

Kūrybingumas – Taikome naujas technologijas, mokymo metodus, atitinkančius mokinių poreikius

 

Atnaujinta: 2018-01-13

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 191074456
Adresas:
Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno r., 53387
Telefonas: (8~37) 534 280
El. paštas: ezereliomokykla@gmail.com